vue如何自定义一个过滤器?

2020-05-01

你可以在一个组件的选项中定义本地的过滤器:

filters: {
 capitalize: function (value) {
  if (!value) return ''
  value = value.toString()
  return value.charAt(0).toUpperCase() + value.slice(1)
 }
}

或者在创建 Vue 实例之前全局定义过滤器:

Vue.filter('capitalize', function (value) {
 if (!value) return ''
 value = value.toString()
 return value.charAt(0).toUpperCase() + value.slice(1)
})

new Vue({
 // ...
})

使用

<!-- 在双花括号中 -->
{{ message | capitalize }}

<!-- 在 `v-bind` 中 -->
<div v-bind:id="rawId | formatId"></div>